LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chazanas, Zimos, Irkutsko sr., RSFSR