LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lenskas (Muchtuja), Lenskio, Jakutijos ASSR, RSFSR