LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aikinas, Ust Vymskio, Komi ASSR, RSFSR