LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bugilas, Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR