LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Buzanas, Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR