LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeriomuška, Ačinsko, Krasnojarsko kr., RSFSR