LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Balachtinskis sovch., Balachtos, Krasnojarsko kr., RSFSR