LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borodinas, Bogrado, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR