LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanka, Boljšoi Ulujaus , Krasnojarsko kr., RSFSR