LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tutura , Bolšaja Murtos, Krasnojarsko kr., RSFSR