LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tubilis, Daurskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR