LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tura , Ilimpijskio, Evenkijos n. ap., Krasnojarsko kr., RSFSR