LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Verchnepašinas, Jeniseisko, Krasnojarsko kr., RSFSR