LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kodinskis, Kežmos, Krasnojarsko kr., RSFSR