LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Byskaras, Krasnoturansko, Krasnojarsko kr., RSFSR