LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Baza, Partizanskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR