LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borodino ( sovch., Stalino kol.), Rybinskio, Krasnojarsko kr., RSFSR