LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malinovka, Sajanskio, Krasnojarsko kr., RSFSR