LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Voznesenskojė, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR