LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Baza, Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR