LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižnij Maturas , Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR