LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Turuchanskas, Turuchansko, Krasnojarsko kr., RSFSR