LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čikiliai, Uderejskio (d. Motygino), Krasnojarsko kr., RSFSR