LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chenikandžia LP, Tenjkinskio, Magadano sr., RSFSR