LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čišja LP, Gario, Sverdlovsko sr., RSFSR