LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malaja Lata, Novaja Lialios, Sverdlovsko sr., RSFSR