LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Turinskis (b. Tura), Tiumenės, Tiumenės sr., RSFSR