LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Centranaja Točka, Asino, Tomsko sr., RSFSR