LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bugrai, Parabelės, Tomsko sr., RSFSR