LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Verchniaja Mochovaja, Parbigo, Tomsko sr., RSFSR