LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Caricynka , Pyškino Troickojės (d. Pervomajskio), Tomsko sr., RSFSR