LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremošnikiai, Tomsko, Tomsko sr., RSFSR