LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Balaganai (kol. Vasilevskio brigada), Tugano (d. Tomsko), Tomsko sr., RSFSR