LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kuskovas (Čiapajevo kol., brigada) , Tugano (d. Tomsko), Tomsko sr., RSFSR