LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Barnaulas (Barnaulo pabėgių gamykla), Barnaulskio, Altajaus kr., RSFSR