LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mochovojus, Bijsko, Altajaus kr., RSFSR