LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mezencevas, Blagoveščenkos, Altajaus kr., RSFSR