LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanka, Jaminskojės (d.Jelcovkos), Altajaus kr., RSFSR