LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dresvianka, Kamenio, Altajaus kr., RSFSR