LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pankrušicha, Pankrušichos, Altajaus kr., RSFSR