LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Povalicha, Barnaulo (d. Pervomaiskojės), Altajaus kr., RSFSR