LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ulan Udė, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR