LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Prijskovas, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Stanaitis Klemas Motiejaus (1874-1953)
Stanaitienė Pranciška Tomo (1883-1959)
Povilaitytė Zuzana Jono (1924-1950)
Povilaitienė Ona Jono (1884-1954)
Vaitiekaitis Antanas Juozo (1896-1957)
Zaloga Antanas Juozo (1872-1955) palaikai pervežti į Lietuvą