LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižnij Imekas , Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Veronika Aklienė Anatano (1914-1971)

Vincas Mašanauskas Petro (1901-1950)