LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šimtas Devintasis (109) kvartalas , Tomsko, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Barbora Kelpšienė ( g. 1883)
Kazimieras Čipkijonas
Juozas Lileikis (1893-1948)