LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bobrovka , Barnaulo (d.Pervomaiskojės), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marta (Izabelė) Želvienė 1915-1944