LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Južnas, Kosichos, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Gintautas Ališauskas 1941-1943
Marcelė (Domicelė) Bobinienė 1868-1942
Pranas Čeičys g.1890
Antanas Karpėjus 1939-1941
Pranas Karpėjus 1940-1941
Gediminas Kišūnas 1939-1941
Nastė Tylienė 1855-1941