LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pankrušicha, Pankrušichos, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Veronika Čečienė 1871-1956
Kazimiera Kalpokienė 1896-1958
Antanas Kalpokas 1923-1958
Apolonija Kisielytė g.1912