LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rodinas, Rodino, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marija Dudutienė (g.1914)
Birutė Dudutytė (1941-1941)