LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chara Kutulas, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Benediktas Vincas Petkauskas (1878-1952)
Ona Petkauskienė (1885-1954)
Antanas Neverdauskas (1878-1953)
Izabelė Šumskienė (1880-1951)
Agnieška Jasienė (1891-1951)
Juozapas Juška (1868-1952)
Antanas Gelminas (1885-1951)
Ignacas Vaškys (1882-1956)
Kazimieras Burneika (1852-1951)
Steponas Kundrotas (1929-1951)
Janina Švėgždaitė (1944-1949)
Petras Mačiuitis (1885-1954)
Anastazija Mikaliūnienė (1879-1954)
Benediktas Vaišnoras (1885-1954)
Viktorija Novgorodskienė (1907-1953)